top of page

Economie - wiskunde

Derde graad DO

Wat is het en wat leer je?

 • Sterk theoretische studierichting;

 • combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket Economie en Wiskunde;

 • leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen;

 • daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Wat is de samenhang?

 • Bedrijfswetenschappen;

 • Economie - moderne talen.

Wat zijn de klemtonen?

 • Uitgebreid pakket Wiskunde;

 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren;

 • analyse van macro- en micro-economische concepten;

 • aspecten van financiering en fiscaal recht;

 • accounting en analyse van de jaarrekening.

Wat kan erna?

Academische bachelors:​

 • Architectuur

 • Industriële wetenschappen en Technologie

 • Productontwikkeling

 • Toegepaste wetenschappen

 • (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)

 • Economische en Toegepaste economische wetenschappen

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Politieke en sociale wetenschappen

 • Rechten

 • Notariaat

 • Criminologische wetenschappen

 • Verkeerskunde

 • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)

Professionele bachelors:

 • Architectuur

 • Gecombineerde studiegebieden (Digital Design)

 • Industriële wetenschappen en Technologie

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Onderwijs

bottom of page