top of page

Studierichtingen | 3de graad

Domeinoverschrijdende studierichtingen

De naam zegt het zelf: studierichtingen in dit domein bevatten elementen van alle domeinen. In dit studiedomein vinden we alleen de ASO-richtingen terug van de finaliteit doorstroom. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je vooral willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

LA - MT.png
LA-WE.png

Latijn - moderne talen

Latijn - wiskunde

1.png

Wetenschappen - wiskunde

EC-MT.png

Economie -
moderne talen

WE-MT.png

Wetenschappen -
moderne talen

2.png

Economie -
wiskunde

Domeingebonden studierichtingen 

Economie-2.png

Domein 'Economie en organisatie'

Geboeid door economie, boekhouden, administratie en informatica, commercieel aspect, ondernemen ...

Maatschappij en welzijn.png

Domein 'Maatschappij en welzijn'

Geboeid door de mens en zijn functioneren, mensen willen begrijpen en onderzoeken, welzijn en welbevinden ...

bottom of page