SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Lessentabellen 3de graad

aso - economie-moderne talen

godsdienst
2
geschiedenis
2
esthetica 1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 3/2
economie 4
wiskunde 4
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 2
Spaans 0/1
totaal 32

Keuzegedeelte:

De leerlingen uit deze richting kunnen een extra (33ste) uur kiezen, namelijk boekhouden. Dit is echter geen verplichting en staat vast op het vijfde uur op woensdag.


aso - economie-wiskunde

godsdienst
2
geschiedenis
2
esthetica 1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
economie 4
wiskunde 6
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
fysica 1
totaal 30

Keuzegedeelte

De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen.
Mogelijke keuzes:

 • 2 u wiskunde
 • 1 u Duits (verplicht voor leerlingen die niet de optie 2 u wiskunde kiezen)
 • 1 u ICT
 • 1 u Spaans
 • 1 u beeldende vorming

De leerlingen uit deze richting kunnen ook een extra (33ste) uur kiezen, namelijk boekhouden. Dit is echter geen verplichting en staat vast op het vijfde uur op woensdag.

aso - Latijn-moderne talen

godsdienst
2
geschiedenis
2
esthetica 1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 3/2
Latijn 4
wiskunde 4
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 2
Spaans 0/1
totaal32


aso - Latijn-wiskunde

godsdienst
2
geschiedenis
2
esthetica 1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Latijn 4
wiskunde 6
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
fysica 1
totaal30

Keuzegedeelte

De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen.
Mogelijke keuzes:

 • 2 u wiskunde
 • 1 u Duits (verplicht voor leerlingen die niet de optie 2 u wiskunde kiezen)
 • 1 u ICT
 • 1 u Spaans
 • 1 u beeldende vorming

aso - wetenschappen-moderne Talen

godsdienst
2
geschiedenis
2
esthetica 1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 4
Engels 3
Duits 3/2
wiskunde 4
aardrijkskunde 1/2
biologie 2
chemie 2
fysica 2
totaal 32


aso - wetenschappen-wiskunde

godsdienst
2
geschiedenis
2
esthetica 1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Recht 1/0
wiskunde 6
aardrijkskunde 1/2
biologie 2
chemie 2
fysica 2
totaal 30

Keuzegedeelte

De leerlingen moeten binnen hun normale pakket nog 2 uren als optie kiezen.
Mogelijke keuzes:

 • 2 u wiskunde
 • 1 u fysica (verplicht voor leerlingen die niet de optie 2 u wiskunde kiezen)
 • 1 u ICT
 • 1 u Spaans
 • 1 u beeldende vorming
 • 1 u Duits

tso - handel

godsdienst
2
geschiedenis
1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3/4
Frans 4
Engels 3
natuurwetenschappen 1
Duits 2
wiskunde 3
aardrijkskunde 1
bedrijfseconomie
10/9
totaal32
Bedrijfseconomie (10/9)
economie
recht
bedrijfshuishoudkunde
mini-onderneming
(toegepaste) informatica


tso- sociale en technische wetenschappen

godsdienst
2
geschiedenis
1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 3
natuurwetenschappen 4
sociale wetenschappen 4
integrale opdracht

- voeding
- expressie
- natuurwetenschappen
6

4
1
1
aardrijkskunde
1
totaal
32

tso- gezondheids- en welzijnswetenschappen

godsdienst
2
geschiedenis
1
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
wiskunde 2
toegepaste biologie
4/3
toegepaste chemie
2/1
toegepaste fysica
1
gezondheid en welzijn
3
psychologie en pedagogie 3
stage/seminaries 4/6
aardrijkskunde
1
totaal
32


bso - office

godsdienst
2
lichamelijke opvoeding 2
project algemene vakken 4
Nederlands zakelijke communicatie 2/0
Frans 3/2
Engels 2
office en logistics (waarvan stage 4/7)
17/20
totaal 32


bso - verzorging

vakken uren
godsdienst
2
lichamelijke opvoeding 2
project algemene vakken 4
plastische opvoeding 1
verzorging

- sociale vaardigheden
- zorg voor welzijn
- opvoedkunde
- zorg voor leef- en woonsituatie
- stage
21
Frans 2
totaal 32

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download