SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Lessentabellen 3de jaar domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen

Lessentabel domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen


Economische
wetenschappen
Latijn Natuur-
wetenschappen
Godsdienst 2
2
2
Lichamelijke Opvoeding 2
2
2
Nederlands 4 4 4
Engels 2
2 2
Frans 4
3
4
Wiskunde 5
5 5
Biologie 1
1 2
Chemie 1
1 2
Fysica 1
1 3
Aardrijkskunde 1
1 1
Geschiedenis 2
2 2
Latijn
5
Economie 4

Artistieke vorming 1 1 1
+ uur 1 1 1
interesse-uur *
1 1 1
Totaal 32
32
32

* In elk studiedomein kan een leerling een extra interesse-uur kiezen. Vijf grote maatschappelijke onderwerpen van de 21ste eeuw vormen hier het aanbod. Om de week word je ondergedompeld in één van de gekozen thema's. Samen met enthousiaste leerkrachten en medeleerlingen kan je denken, doen en durven binnen één van deze domeinen. Je leert hier niet voor je punten, hier leer je voor het leven…

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download