SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Lessentabellen 3de jaar dubbele finaliteit

Lessentabel richtingen dubbele finaliteit


Bedrijf en organisatie
Maatschappij en welzijn
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 3 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Bedrijfseconomie 8
Maatschappij en welzijn

10
Artistieke vorming
1 1
+ uur 1 1
interesse-uur *
1 1
Totaal 32
32

* In elk studiedomein kan een leerling een extra interesse-uur kiezen. Vijf grote maatschappelijke onderwerpen van de 21ste eeuw vormen hier het aanbod. Om de week word je ondergedompeld in één van de gekozen thema's. Samen met enthousiaste leerkrachten en medeleerlingen kan je denken, doen en durven binnen één van deze domeinen. Je leert hier niet voor je punten, hier leer je voor het leven…

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download