SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Studieaanbod

Eerste jaar van de tweede graad

Vanaf het schooljaar 2021-22 wordt er in het derde jaar begonnen met het moderniseringstraject van het secundair onderwijs. Alle informatie hierover vindt u op de website van de scholengemeenschap Sint-Quintinus.

Tweede jaar van de tweede graad en derde graad

SJB is een aso-tso-bso school. Zo kunnen we een aantal studiedomeinen aanbieden op verschillende abstractieniveaus. Deze domeinen zijn:

klassieke talen (enkel aso)

Latijn wordt in de tweede graad aangeboden met 4 en 5 uur wiskunde. In de derde graad vinden we hier de richtingen Latijn-Moderne Talen en Latijn-Wiskunde terug.

economie

In aso bieden we in de tweede graad de richting Economie aan met 4 of 5 uur wiskunde. Van daaruit kan doorgestroomd worden in de derde graad naar economie-moderne talen en economie-wiskunde.

In tso hebben we de richting Handel, zowel in tweede als derde graad.

In bso is er in de tweede graad de richting Office en Retail die overgaat in de derde graad naar Office.

wetenschappen

Voor aso hebben we in de tweede graad de richting Wetenschappen, die aansluit in de derde graad op Wetenschappen-Moderne talen en Wetenschappen-Wiskunde.

In tso is er de richting Sociale en Technische Wetenschappen in de beide graden.

personenzorg

Diezelfde richting Sociale en Technische Wetenschappen kunnen we ook in het domein personenzorg plaatsen.

In datzelfde domein hebben we in de tweede graad bso nog de richting voeding-verzorging die dan weer logisch verder gaat in de derde graad Verzorging.download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download