SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

economie-wiskunde

Situering

De studierichting economie – wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: economie, (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para) medische studie en positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het economische en wiskundige het sterkst aan bod komen.

De meeste leerlingen in deze studierichting volgen een traject waarbij zij in de tweede graad de richting economie (aso) volgen. In de tweede graad kiest een leerling voor economie nadat hij in de eerste graad een voldoende stevige basis heeft verworven om met succes de volledige basisvorming van de tweede graad aso door te maken.

Hij heeft daarnaast ook belangstelling om in de tweede graad te werken aan een ontwikkeling van de basiscompetenties die de specifieke eindtermen economie vergen.

Dat houdt in dat hij belangstelling toont voor breed-maatschappelijke en economische actoren en verschijnselen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de tweede graad vereist.

Competenties

De studierichting economie – wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het economisch – maatschappelijke via de pool economie en het abstract-analytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties.

Economie

  • Specifieke competenties op gevorderd niveau op het vlak van waarnemen, ordenen en systematisch analyseren van economische gegevens en verschijnselen in hun maatschappelijk, juridisch, ethisch en historisch kader;
  • Een instrumentarium om deze competenties te ontwikkelen: een begrippen- en modellenkader, onderzoeksstrategieën, …

Wiskunde

  • Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie,
  • Uitvoering van wiskundige technieken, …
  • Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis,…
  • Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

Lessentabellen 3de graad

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download