SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Latijn-moderne talen

Situering

De studierichting Latijn – moderne talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in een brede waaier van vooral positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het (klassiek)-taalkundige en culturele het sterkst aan bod komen.

De enige logische vooropleidingen zijn de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn tweede graad aso.

Competenties

De studierichting Latijn – moderne talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming, het cultureel-historische en het (klassiek en modern) taalkundig-culturele. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties.

Latijn

  • Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taal als communicatiemiddel, taalfenomenen en -structuren;
  • Formeel logisch denken en abstractievermogen;
  • Leesvaardigheid: bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen;
  • Culturele vorming: vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen, literair en algemeen-historisch.

Moderne talen

Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …

  • Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …;
  • Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.


Lessentabellen 3de graad

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download