SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Latijn-wiskunde

Situering

De studierichting Latijn – wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische, talen en andere positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van groot belang, waarbij het taalkundig-culturele en wiskundige het sterkst aan bod komen.

De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen Grieks-Latijn en Latijn tweede graad aso. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de tweede graad vereist.

Competenties

De studierichting Latijn – wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: het filosofisch, cultureel-historische en taalkundig-literaire via Latijn en het abstract-analytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties.

Latijn

  • Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taal als communicatiemiddel, taalfenomenen en -structuren;
  • Formeel logisch denken en abstractievermogen;
  • Leesvaardigheid: bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen;
  • Culturele vorming: vergelijken van en respect leren opbrengen voor klassieke en hedendaagse culturele fenomenen, literair en algemeen-historisch.

Wiskunde

  • Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie,
  • Uitvoering van wiskundige technieken, …
  • Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis,…
  • Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

Lessentabellen 3de graad

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download