SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

wetenschappen-moderne talen

Situering

De studierichting wetenschappen – moderne talen is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: natuurwetenschappen, wiskunde, (para)medische studie, taalkundige en andere positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het natuurwetenschappelijke en taalkundige het sterkst aan bod komen.

De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen van de tweede graad aso. In principe komen alle leerlingen dan ook uit een van deze studierichtingen

Competenties

De studierichting wetenschappen – moderne talen beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: de taalkundig- culturele via de moderne talen en het natuurwetenschappelijke via wetenschappen. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties.

Wetenschappen

  • Een natuurwetenschappelijk instrumentarium: begrippen en concepten verwerven, ordenen en interpreteren;
  • Natuurwetenschappelijke methode via uitvoering van wetenschappelijke experimenten, observeren, analyseren en structureren van gegevens en verschijnselen;
  • Attitudes van nauwkeurigheid, kritisch omgaan met gegevens en kaderen van wetenschap in sociaal, historisch en ethisch perspectief.

Moderne talen

Communicatieve en creatieve talige competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen: bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …

  • Taalbeschouwing: analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …;
  • Interculturele competentie: literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren.


Lessentabellen 3de graad

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download