SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

wetenschappen-wiskunde

Situering

De studierichting wetenschappen – wiskunde is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para) medische studie en positieve wetenschappelijke richtingen. Daarom zijn in deze richting alle aspecten van een algemene vorming van belang, waarbij het natuurwetenschappelijke en wiskundige het sterkst aan bod komen.

De logische vooropleidingen zijn de studierichtingen van de tweede graad aso. In principe komen alle leerlingen dan ook uit een van deze studierichtingen. Bovendien heeft de leerling belangstelling voor wiskunde en is een voortraject van 5 uur wiskunde uit de tweede graad vereist.

Competenties

De studierichting wetenschappen – wiskunde beklemtoont binnen het geheel van de algemene vorming twee vormingscomponenten: de natuurwetenschappelijke en het abstract-analytische en probleemoplossende via wiskunde. De leerlingen ontwikkelen via de specifieke vorming de nodige onderzoekscompetenties.

Wetenschappen

  • Een natuurwetenschappelijk instrumentarium: begrippen en concepten verwerven, ordenen en interpreteren;
  • Natuurwetenschappelijke methode via uitvoering van wetenschappelijke experimenten, observeren, analyseren en structureren van gegevens en verschijnselen;
  • Attitudes van nauwkeurigheid, kritisch omgaan met gegevens en kaderen van wetenschap in sociaal, historisch en ethisch perspectief.

Wiskunde

  • Een wiskundig instrumentarium: kennis van begrippen en vaardigheid in het verwoorden van wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentatie,
  • Uitvoering van wiskundige technieken, …
  • Attitude van nauwkeurigheid, vaardigheid in het systematisch ordenen en verwerken van kennis,…
  • Inzicht in conceptvorming, modelvorming, mathematisering bij probleemstellingen,...

Lessentabellen 3de graad

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download