SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

sociale en technische wetenschappen

Situering

Jongeren werken verder aan de verkenning van de wisselwerking mens, voeding en milieu en de eigen positie daarin. Zij krijgen een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Jongeren ontwikkelen verder een aantal competenties die in de tweede graad STW reeds in beperkte mate verworven werden:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/ een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren.

Wie kan starten in deze studierichting?

Jongeren die geslaagd zijn in de tweede graad STW en / of met een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft en voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Wat na deze studierichting?

Op het einde van het eerste leerjaar van de derde graad STW tso krijgt de jongere een oriënteringsattest. Bij het behalen van een oriënteringsattest B kan de jongere in het studiegebied personenzorg nog terecht in het tweede leerjaar van de derde graad bso verzorging.

Op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad STW tso krijgt de jongere het diploma secundair onderwijs.

Jongeren stromen door naar voortgezette opleidingen in sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.


Lessentabellen 3de graad

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download