SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

gezondheids- en welzijnswetenschappen


Situering

De richting gezondheids- en welzijnswetenschappen situeert zich binnen het studiegebied Personenzorg in de derde graad TSO. Binnen dit domein richt het zich specifiek op de studie- en beroepsmogelijkheden binnen de gezondheids- en welzijnssector.

De leerling leert de verschillende beïnvloedende factoren en hun wisselwerking inzake de gezondheid en het welzijn van mensen. Daarnaast verwerft de leerling ondersteunende wetenschappelijke kennis (kennis omtrent menselijk gedrag en ontwikkelingspsychologie, kennis omtrent visies en modellen i.v.m. zorg en welzijn, toegepaste fysica, toegepaste biologie en toegepaste chemie) en sociale en zorgende vaardigheden. Specifiek voor deze richting is dat de sectoren van de gezondheids- en welzijnszorg verkend worden via seminarie en stage.

De studierichting ‘Gezondheids- en welzijnswetenschappen’ kan jongeren aanspreken die sociaal voelend zijn, graag met mensen omgaan, die interesse hebben voor wat de mens beweegt, voor wat hen zelf beweegt. Het is ook een studierichting voor jongens en meisjes die belang stellen in natuurwetenschappelijke, sociale en psychologisch-pedagogische onderwerpen en hun wetenschappelijke achtergrond.

Onze vakleerkrachten maakten nog een presentatie. Je kan deze hier downloaden. Door op het 'luidsprekertje' in de presentatie te klikken, kan je de audio-opname beluisteren.


Wie kan starten in deze studierichting?

De leerling moet voldoen aan de instapvereisten voor de 3de graad tso. De 2de graad Sociale en technische wetenschappen vormt de meest logische onderbouw. Instromen vanuit een andere studierichting uit de tweede graad TSO, KSO, ASO behoort tot de mogelijkheden.

Wat na deze studierichting?

De leerling kan doorstromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector.

De leerling kan ook doorstromen naar Se-n-Se opleidingen zoals Leefgroepenwerking, Internaatswerking, Animatie in de ouderenzorg, Tandartsassistentie én naar Verpleegkunde HBO5.

Heb je nog vragen over deze studierichting kan je die stellen door gebruik te maken van dit formulier.


Klik hier voor de lessentabel.


download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download