SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Economische wetenschappen

Inhoud van de richting economische wetenschappen

Economie is de studie van de 'huishouding'.

Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin. Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid. De verschillende huishoudingen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de 'marktwerking'.

Verder bestudeer je het keuzegedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.

Leerlingen economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven deze leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

Om voorbereid te zijn op een studierichting met een uitgebreid pakket wiskunde in de 3e graad (bv.. Economie-wiskunde) krijg je ook een stevig pakket (abstracte) wiskunde.

De concrete lessentabel van het derde jaar kan je hier vinden, die van het vierde jaar is nog onder constructie.

Onze vakleerkracht heeft ook nog een presentatie gemaakt over deze richting. Je kan deze hier bekijken.

Een algemene presentatie over de verschillende wiskundepakketten is terug te vinden via onderstaand filmpje.

Welke studierichtingen zijn mogelijk in de derde graad?

  • Bedrijfswetenschappen
  • Economie-moderne talen
  • Economie-wiskunde

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download