SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Latijn

Inhoud van de richting Latijn

Leerlingen Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn verbaal-linguĆÆstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen. Ze zijn instaat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in Latijn en de Romeinse cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

De enig logische vooropleiding in het tweede leerjaar is de basisopties Klassieke talen (Grieks en Latijn) .

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor Engels, Frans, Nederlands, chemie, fysica en geschiedenis.
Wiskunde is in deze richting gevorderde wiskunde.

In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.

  • In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid.
  • De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.
  • Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten.Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt.

De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft.
Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken.

Bovendien is het een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen.

De concrete lessentabel voor het derde jaar kan je hier vinden, die van het 4de jaar is nog onder constructie.

Onze vakleerkracht geeft in onderstaand filmpje meer uitleg over de richting.


Een algemene presentatie over de verschillende wiskundepakketten is terug te vinden via onderstaand filmpje.

Welke studierichtingen zijn mogelijk in de derde graad?

  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde

Deze zijn de logische vervolgrichtingen, maar ook andere richtingen binnen de doorstroomfinaliteit zijn nog mogelijk.

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download