SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

Natuurwetenschappen

Inhoud van de richting natuurwetenschappen

Leerlingen natuurwetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze verkennen de mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.

In alle studierichtingen van de doorstroomfinaliteit is ook de studie van moderne talen belangrijk. Je krijgt daarom verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

In de studierichting Natuurwetenschappen ligt het accent dus op een meer uitgebreide vorming in biologie, chemie en fysica. Ook de wiskunde is van een gevorderd niveau.

De wetenschapsvakken behelzen o.a. volgende onderwerpen:

 • Optica
 • Krachten en beweging
 • Arbeid, energie en vermogen
 • Druk en gaswetten
 • Bouw en eigenschappen van atomen
 • Chemische reacties en reactiesoorten
 • Chemische bindingen
 • Anorganische en organische stoffen
 • Reageren op prikkels
 • Ecologie en ecosystemen
 • Voortplanting

Daarbij leer je het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum (labovaardigheden);
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
 • koppelingen leggen tussen theoretische modellen uit de wetenschapsvakken en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven

De concrete lessentabel van het derde jaar kan je hier vinden, die van het 4de jaar is nog onder constructie.

De vakleerkracht maakte nog een presentatie met meer informatie over de richting.


Een algemene presentatie over de verschillende wiskundepakketten is terug te vinden via onderstaand filmpje.


Welke studierichtingen zijn mogelijk in de derde graad?

 • Biotechnische en chemische wetenschappen
 • Moderne talen-wetenschappen
 • Wetenschappen-wiskunde

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download