SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

4de jaar aso

4de jaar aso

Het aso (algemeen secundair onderwijs) heeft als hoofddoel de leerlingen door algemene vorming voor te bereiden op hogere studies.

Een studierichting uit het aso bestaat dan ook uitsluitend uit algemene vakken zoals economie, moderne talen, Latijn, wiskunde, wetenschappen …

De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.

Heb je na het bekijken van deze informatie nog vragen? Stel dan zeker je vragen via dit formulier.

Inhoud van de vakken

Latijn

Wie Latijn kiest, kiest voor een studierichting waarin taal, logisch denken en culturele vorming centraal staan. Latijn is een taal die aan strakke regels en wetmatigheden gebonden is. Als je een Latijnse tekst bestudeert en vertaalt, leer je in feite een wetenschappelijke attitude aan: je observeert nauwkeurig de tekstgegevens, op basis daarvan maak je een hypothese (de vertaling) en je controleert of je hypothese zinvol is. Als je resultaat niet klopt, moet je dezelfde werkwijze opnieuw doorlopen. De trial-and-errorhouding van de wetenschapper is hier al in de kiem aanwezig.

In de tweede graad staat de taalbeheersing centraal: groeiend inzicht in de spraakkunst en de zinsconstructie en uitbreiding van de woordenschat.

In de derde graad worden de vruchten geplukt van deze inspanning: de inhoudelijke vormingswaarde van de teksten wordt belangrijker. Tegelijkertijd verruimen de meer ingewikkelde taalstructuren nog het taalinzicht van de leerling.

Presentatie Latijn

Economie

In de tweede graad worden de eerste stappen gezet in de studie van economie. Uitgangspunten bij deze studie zijn de dagelijkse ervaringen van de leerlingen en de actualiteit. Op basis daarvan krijgen zij inzicht in het sociaal-economische gebeuren waarvan zij deel uitmaken. Hierbij wordt ingegaan op de gedragingen van de consumenten en producenten. Die verworven kennis en vaardigheden leren zij nadien toepassen in nieuwe situaties.

De leerling bestudeert het vakgebied op een wetenschappelijke en analytische manier en maakt zich de basisbegrippen van het vak eigen.

Presentatie economie

Wetenschappen

De wetenschapsvakken (biologie, chemie en fysica) trachten de interesse voor wetenschappen bij de leerlingen te verhogen om zo verdere studies in deze richting aan te moedigen.

Presentatie wetenschappen

Lessentabellen 2de jaar van de 2de graad

Doorstroming naar de derde graad

Latijn

Het logisch vervolg van de tweede graad Latijn (aso) is de derde graad Latijn-moderne talen (aso) of latijn-wiskunde (aso).

Economie

Het logisch vervolg van de tweede graad economie (aso) is de derde graad economie-moderne talen (aso) of economie-wiskunde (aso).

Wetenschappen

Het logisch vervolg van de tweede graad wetenschappen (aso) is de derde graad wetenschappen-moderne talen (aso) of wetenschappen-wiskunde (aso).

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download