SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

4de jaar bso

4de jaar bso

In het tweede jaar van de tweede graad bso biedt SJB de volgende richtingen aan:

- office en retail;
- voeding en verzorging.

Heb je na het bekijken van deze informatie nog vragen? Stel dan zeker je vragen via dit formulier.

Office en retail

Office en retail (bso) bereidt in de meeste gevallen voor op een commercieel-administratieve loopbaan als bediende, typist(e), verkoper/verkoopster, telefonist(e), receptionist(e), …

De leerlingen maken kennis met een administratieve kantooromgeving en een verkoopomgeving. Ze leren hierbij omgaan met de informatie- en communicatietechnologie in de verschillende beroepssituaties, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de communicatieve vaardigheden in verschillende talen.

Inhoud van vak
‘administratie, retail, logistiek’

 • De leerlingen maken kennis met de administratie en verkoop.
 • Ze leren onder begeleiding:
  - ondersteunende secretariële taken uitvoeren;
  - ondersteunende boekhoudkundige taken uitvoeren;
  - de goederen in een winkel in ontvangst nemen en verkoopklaar maken;
  - verkopen en service verlenen.
 • Ze leren dit op een zeer praktijkgerichte manier in de kantoorklas of in de verkoopklas.
 • Ze leren telefoneren, post en mails behandelen, tienvingerblind typen, handelsdocumenten verwerken en klasseren, facturen verwerken in de boekhouding.
 • Ze leren goederen verkoopklaar maken voor de winkel, presenteren in schappen, klanten onthalen en informeren, eenvoudige inpaktechnieken.
 • Ze leren vlot met de computer werken: invoer en opmaak van teksten, invoer en opmaak van cijfers, invoer en opmaak van adresgegevens, de aanmaak en opmaak van eenvoudige presentaties en het aanpassen van multimediaal materiaal.

Presentatie Office en Retail

Lessentabellen 2de graad

Uitwegen

Het logisch vervolg van de tweede graad office en retail (bso) is de derde graad office (bso).

Na de derde graad office kan de leerling starten in een zevende specialisatiejaar bso en zo het diploma van secundair onderwijs te behalen.


Voeding en verzorging

Deze studierichting richt zich vooral tot jongeren die sociaalvoelend zijn en die graag en vlot omgaan met kinderen, bejaarden en gehandicapten, …

De leerlingen leren op verantwoorde wijze omgaan met dagdagelijkse behoeften in gezins-, buurt-, school- en klasverband. Verder leren ze actief participeren aan en verantwoordelijkheid nemen binnen het gezin.

Er wordt aandacht besteed aan het bereiden van eenvoudige gerechten en feestmaaltijden, aan de zorg voor de woonomgeving en textiel.

Inhoud van de vakken

Zorg en welzijn

Verkennen en praktisch toepassen van welzijnsbevorderende keuzes bij zelfzorg en de zorg voor anderen, op lichamelijk en psycho-sociaal vlak in eigen leefsituatie.


Sociale vaardigheden

Vaardiger worden in het omgaan met zichzelf en anderen in eigen leefsituaties.


Zorg voor voeding

Toepassen van

 • principes van ergonomie en hygiëne,
 • principes van kwaliteitszorg,
 • principes van klantgericht denken en handelen,
 • basisprincipes en -technieken,

bij het verzorgen van dagdagelijkse bereidingen en eenvoudige feest- en streekgerechten.

Zorg voor textiel en interieur

Toepassen van bovenstaande principes bij de zorg voor de woonomgeving, de zorg voor textiel en bij de bewerking van soepele en harde materialen.

Presentatie Voeding-Verzorging

Lessentabellen 2de graad

Uitwegen

Het logische vervolg van de tweede graad verzorging-voeding (bso) is de derde graad verzorging (bso).

Na verzorging kan de leerling starten in een zevende specialisatiejaar bso om zo het diploma van secundair onderwijs te behalen. Daarna kan nog een zevende specialisatiejaar tso gevolgd worden. Ook kan de leerling na verzorging (bso) rechtstreeks of via een zevende specialisatiejaar of hoger beroepsonderwijs kiezen voor de opleiding verpleegkunde.
download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download