SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

voeding & verzorging

Deze studierichting richt zich vooral tot jongeren die sociaalvoelend zijn en die graag en vlot omgaan met kinderen, bejaarden en gehandicapten, …

De leerlingen leren op verantwoorde wijze omgaan met dagdagelijkse behoeften in gezins-, buurt-, school- en klasverband. Verder leren ze actief participeren aan en verantwoordelijkheid nemen binnen het gezin.

Er wordt aandacht besteed aan het bereiden van eenvoudige gerechten en feestmaaltijden, aan de zorg voor de woonomgeving en textiel.

Inhoud van de vakken

Zorg en welzijn

Verkennen en praktisch toepassen van welzijnsbevorderende keuzes bij zelfzorg en de zorg voor anderen, op lichamelijk en psycho-sociaal vlak in eigen leefsituatie.

Sociale vaardigheden

Vaardiger worden in het omgaan met zichzelf en anderen in eigen leefsituaties.

Zorg voor voeding

Toepassen van

  • principes van ergonomie en hygiëne,
  • principes van kwaliteitszorg,
  • principes van klantgericht denken en handelen,
  • basisprincipes en -technieken,

bij het verzorgen van dagdagelijkse bereidingen en eenvoudige feest- en streekgerechten.

Zorg voor textiel en interieur

Toepassen van bovenstaande principes bij de zorg voor de woonomgeving, de zorg voor textiel en bij de bewerking van soepele en harde materialen.

Presentatie Voeding-Verzorging

Lessentabellen 2de graad

Uitwegen

Het logische vervolg van de tweede graad verzorging-voeding (bso) is de derde graad verzorging (bso).

Na verzorging kan de leerling starten in een zevende specialisatiejaar bso om zo het diploma van secundair onderwijs te behalen. Daarna kan nog een zevende specialisatiejaar tso gevolgd worden. Ook kan de leerling na verzorging (bso) rechtstreeks of via een zevende specialisatiejaar of hoger beroepsonderwijs kiezen voor de opleiding verpleegkunde.

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download