SJB Zonhoven
Kleine Hemmenweg 4A
3520 Zonhoven
Tel: +32 11 55 99 90
info@sjbzonhoven.be

handel

Handel is een polyvalente studierichting die de leerlingen wil opleiden voor een commerciële, administratieve of sociale loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsdiensten of in de dienstensector. Daarnaast wordt ook een algemene, culturele en maatschappelijke vorming gegeven.

Hoofdbekommernis blijft het aanreiken van een ruime bedrijfseconomische kennis. Dit houdt in dat het lessenrooster voor een vrij groot gedeelte bestaat uit administratief-commerciële en op de praktijk gerichte vakken. Ook de taalkundige vorming (Nederlands, vreemde talen) is afgestemd op de praktijk.

De leerlingen leren vooral de specifieke handelstaal (mondeling en schriftelijk). Naast de traditionele correspondentievormen (per brief, telefonisch) maken de leerlingen kennis met moderne aspecten van communicatie (via fax, internet, intranet, elektronische post, …).

Presentatie Handel

De profilering gebeurt vooral in de derde graad.

Inhoud van de vakken

Bedrijfseconomie

Studie van eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen staat centraal in dit vak. De leerling leert deze verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket. Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.

Hij verruimt zijn bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken, waarbij begeleid zelfstandig leren centraal staat. Kennis van andere richtingsvakken (o.a. informatica) vinden hier hun concrete invulling.

Informatica

In dit algemeen vak maakt de leerling kennis met apparatuur, programmatuur, algoritmisch denken en met de basisvaardigheden van een professioneel programma rond databeheer en elektronisch rekenblad. De informatica is geen doel op zich, maar een hulpmiddel om bepaalde items uit het vak Bedrijfseconomie te ondersteunen.

Daarnaast worden ook nog dactylografische vaardigheden (typen) aangeleerd zodat de leerling optimaal en inzichtelijk gebruik kan maken van het toetsenbord. Een pakket tekstbeheer wordt geïntegreerd binnen de klavierbeheersing.

Lessentabellen 2de graad

Uitwegen

Het logisch vervolg van de tweede graad handel (tso) is de derde graad handel (tso) of kantoor (bso).

Na de derde graad handel kan de jongere doorstromen naar een professionele bacheloropleiding in het economisch studiegebied of in de lerarenopleiding. Een derde leerjaar van de derde graad tso binnen het studiegebied handel behoort tevens tot de mogelijkheden.

download ons logo

download een .zip bestand met alle varianten van ons logo of bekijk hier onze volledige huisstijl

download