top of page

Internationale handel en logistiek

Derde graad D/A

Wat is het en wat leer je?

 • Theoretisch-Praktische studierichting;

 • biedt inzichten uit de algemene Economie en bedrijfswetenschappen;

 • leerlingen verdiepen zich in aspecten van internationale handel en economische relaties, de logistieke flow en de documentenstroom onderliggend aan (inter)nationaal goederentranSport;

 • hierbij exploreren ze de mogelijkheden van diverse tranSportmodi.

Wat is de samenhang?

 • Bedrijfsorganisatie;

 • commerciële organisatie.

Wat zijn de klemtonen?

 • Aspecten van macro- en micro-Economie, internationale handel en economische relaties ;

 • de doelstellingen en werking van een onderneming;

 • financieel beheer: fiscaliteit, kostprijsberekening;

 • aspecten van Supply Chain Management;

 • documentenstroom bij (inter)nationaal goederentranSport via diverse modi;

 • Duits: zelfredzaamheid binnen de context.

Wat kan erna?

Professionele bachelors:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Onderwijs

bottom of page