top of page
2019105abcce0fab7601111870799ce0_edited.jpg

Missie

SJB Zonhoven wil een vooraanstaande school zijn m.b.t. innovatief kwalitatief onderwijs om de jongeren hun talenten te laten ontdekken en excelleren om zo als persoon en als professional met de nodige kennis en skills waardevol te participeren in de snel evoluerende maatschappij van de 21ste eeuw.

Route 30

1 missie - 3 ambities - 9 principes 

Onze scholen zijn krachtige, lerende organisaties voor alle  

leerlingen en medewerkers die jongeren stimuleren in leren en leven richting arbeidsmarkt, hoger onderwijs en toekomst.

Ambitie 1

Missie1.png

Voor ons is IEDEREEN inclusief

We heten iedere jongere, onafhankelijk van de achtergrond en context, welkom in onze scholen.

In functie van ieders leernood organiseren we - indien nodig - ondersteuning, zodat iedere jongere de kans krijgt te participeren aan sterk onderwijs.

GROEIEN is de leidraad in wat we doen

Kiezen vanuit talenten zorgt voor passie en goesting. ledere leerling kan zo groeien in zijn schoolloopbaan, alle leraren en directies in hun professionele loopbaan.

 

We werken in een KANSRIJK kader

Kansen liggen voor het grijpen, we zetten daarom in op het welbevinden van leerlingen en personeelsleden. We focussen op veerkracht, het vermogen om je aan te passen en positief om te gaan met verandering of stressvolle situaties.

Ambitie 2

Missie2.png

We willen iedereen UITDAGEN binnen zijn mogelijkheden

We stimuleren de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, door het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs waar de lat hoog mag liggen. De leraren zijn de sleutel, met een moderne visie op lesgeven, leren en de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen.

 

We kiezen voor een cultuur van EIGENAARSCHAP

We geven verantwoordelijkheden aan meerdere mensen binnen onze scholen, zodat iedereen een stukje leiderschap kan opnemen. Op deze wijze kan iedereen bijdragen aan het leer-en schoolsucces. Ook voor de leerlingen geven we autonomie in hun leerproces, ter bevordering van motivatie en betrokkenheid.

 

We investeren in ieders MEESTERSCHAP

We streven naar de hoogste graad van bekwaamheid en vakexpertise, door het versterken van en investeren in het professionaliseren van mensen. Vanuit zijn expertise kan de leraar zijn leerlingen motiveren en inspireren om zelf te groeien naar meesterschap.

Ambitie 3

Missie3.png

We hebben een gevarieerd STUDIEAANBOD

Als scholengemeenschap organiseren we een evenwichtig en slim onderwijsaanbod doorheen alle domeinen, finaliteiten en studierichtingen. Op deze manier vinden we voor elke leerling een juiste match. Ook voor onze personeelsleden zetten we in op levenslang leren, zodat ze als expert met passie leerlingen kunnen meenemen in hun verhaal.

 

We werken in flexibele SYSTEMEN die inclusiviteit en kwaliteit bevorderen

We organiseren onderwijs binnen attractieve vormen van leren, zodat we het meest duurzame leerrendement bekomen bij onze leerlingen. Digitale materialen, hybride vormen van lesgeven, modulair werken en zelfregulerend leren kunnen leerprocessen versterken. Hierbinnen blijft de leraar de spil in al deze processen.

 

We werken met en in sterke CONNECTIES

We willen uitbreken en partners binnen en buiten het secundair onderwijs in onze scholengemeenschap verwelkomen. De interne en externe betrokkenheid zal vergroten en leiden tot een nog meer inspirerende en professionele omgeving.

bottom of page