top of page

Welzijnswetenschappen

Derde graad DG

Wat is het en wat leer je?

 • Theoretische studierichting;

 • combineert een brede algemene vorming met Filosofie, sociale en gedragswetenschappen, Statistiek en biologie;

 • leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven;

 • daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht en communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën;

 • ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens, dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Wat is de samenhang?

 • Welzijnswetenschappen.

Wat zijn de klemtonen?

 • Toegepaste Sociale en gedragswetenschappen: vanuit concrete thema’s m.b.t. communicatie, opvoeding en ondersteuning, recht én samenleving inzicht krijgen in en kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociale en politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek en sociaal recht;

 • Filosofie met de maatschappelijke context en de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt;

 • uitbreiding van biologie: fysiologie en anatomie van de mens;

 • uitbreiding van Wiskunde: pakket Statistiek.

Wat kan erna?

Academische bachelors:​

 • Sociale gezondheidswetenschappen

 • Pyschologie en pedagogische wetenschappen

Professionele bachelors:

 • Gezondheidszorg

 • Onderwijs

 • Sociaal-agogisch werk

 • Gocombineerde studiegebeiden (Pedagogie van het jonge kind)

bottom of page