top of page

Latijn - wiskunde

Derde graad DO

Wat is het en wat leer je?

 • Sterk theoretische studierichting;

 • combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde;

 • leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes;

 • ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief;

 • daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Wat is de samenhang?

 • Latijn - moderne talen;

 • Latijn - wetenschappen.

Wat zijn de klemtonen?

 • Latijn;

 • uitgebreid pakket Wiskunde;

 • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren;

 • beperkte uitbreiding wetenschappen (Chemie, biologie, Fysica).

Wat kan erna?

Academische bachelors:​

 • Taal- en Letterkunde

 • Toegepaste taalkunde

 • Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

 • Archeologie en Kunstwetenschappen

 • Geschiedenis

 • Godgeleerdheid

 • Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht

 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

 • Architectuur

 • Industriële wetenschappen en Technologie

 • Productontwikkeling

 • Toegepaste wetenschappen

 • Toegepaste biologische wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)

 • Geneeskunde

 • Tandheelkunde

 • Diergeneeskunde

 • Psychologie

 • Pedagogische wetenschappen

 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen)

 • Politieke en Sociale wetenschappen

 • Rechten

 • Notariaat

 • Criminologische wetenschappen

Professionele bachelors:

 • Architectuur

 • Biotechniek

 • Gecombineerde studiegebieden (Digital Design)

 • Industriële wetenschappen en Technologie

 • Gezondheidszorg

 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)

 • Sociaal-agogisch werk

 • Onderwijs

bottom of page