top of page

Zorg en welzijn

Tweede graad A

Wat is het en wat leer je?

 • Praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit;

 • aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal;

 • er wordt veel nadruk gelegd op intermenselijke verhoudingen waardoor er flink geoefend wordt op sociale en communicatieve vaardigheden;

 • het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe men daarin zorg draagt voor zichzelf;

 • leerlingen verwerven een basisinzicht in anatomie en fysiologie;

 • ze maken kennis met directe zorg, maar zullen toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg, inclusief de technische aspecten die daarbij komen kijken.

Wat is de samenhang?

 • Assistentie in wonen, zorg en welzijn;

 • verzorging.

Wat zijn de klemtonen?

 • Zorg en welzijn.

Wat is het leerlingenprofiel?

 • De leerlingen Zorg en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten;

 • ze leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken;

 • fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen;

 • ze verdiepen zich in de ontwikkeling van de mens en leren de samenleving in al haar diversiteit kennen. Ze maken kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen;

 • daarbij groeien ze in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan;

 • ze zijn in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen;

 • ze zijn geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevat;

 • ze voeren diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden ….

bottom of page