top of page

Maatschappij en welzijn

Tweede graad D/A

Wat is het en wat leer je?

 • Theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit;

 • lln ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie ifv zorg verlenen en begeleiding;

 • lln leren vanuit een holistische mensvisie en in een gezinscontext (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren met oog voor de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen.

Wat is de samenhang?

 • Gezondheidszorg;

 • opvoeding en begeleiding.

Wat zijn de klemtonen?

 • Maatschappij en welzijn;

 • fysiologie en anatomie;

 • sociologie en pedagogie;

 • indirecte en directe zorg;

 • expressie.

Wat is het leerlingenprofiel?

 • Leerlingen Maatschappij en welzijn zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting;

 • ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven;

 • ze zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken;

 • fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen en kijken vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding;

 • hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Ze gaan met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Ze zijn sociaal en communicatief vaardig en maken graag kennis met doelgroepen in functie van het zich oriënteren op hun verdere onderwijsloopbaan.

bottom of page