top of page

Bedrijfswetenschappen

Derde graad DG

Wat is het en wat leer je?

 • Theoretische studierichting;

 • combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket Economie;

 • leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen;

 • ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen;

 • bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Wat is de samenhang?

 • Economie - moderne talen;

 • Economie - wiskunde.

Wat zijn de klemtonen?

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten;

 • aspecten van financiering;

 • accounting en analyse van de jaarrekening;

 • kostprijsberekening;

 • aspecten van sociaal en fiscaal recht;

 • andere functionele managementdomeinen: aspecten van Human Resources Management en Supply Chain Management;

 • uitbreiding van Wiskunde: matrices, functies, integralen, Statistiek;

 • Informaticawetenschappen: informatie- en databeheer.

Wat kan erna?

Academische bachelors:​

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)

Professionele bachelors:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

 • Onderwijs

bottom of page