top of page

Economie - moderne talen

Derde graad DO

Wat is het en wat leer je?

 • Sterk theoretische studierichting;

 • combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket Economie en moderne talen;

 • leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen;

 • daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands;

 • de studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Wat is de samenhang?

 • Bedrijfswetenschappen;

 • Economie - wiskunde.

Wat zijn de klemtonen?

 • Analyse van macro- en micro-economische concepten;

 • aspecten van financiering en fiscaal recht;

 • accounting en analyse van de jaarrekening;

 • uitbreiding van Wiskunde: matrices, functies, integralen, Statistiek;

 • uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur;

 • Duits.

Wat kan erna?

Academische bachelors:​

 •  Handelswetenschappen

 • Politieke en sociale wetenschappen

 • Notariaat

 • Criminologische wetenschappen

 • Gecombineerde studiegebieden (Internal affairs, Sociaal-economische wetenschappen)

 • Taal- en letterkunde

 • Toegepaste taalkunde

 • Gecombineerde studiegebieden ((Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

Professionele bachelors:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde;

 • onderwijs.

bottom of page