top of page

Organisatie en logistiek

Tweede graad A

Wat is het en wat leer je?

 • Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- verkoop- en logistieke activiteiten;

 • aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten;

 • het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Wat is de samenhang?

 • Logistiek;

 • Onthaal, organisatie en sales.

Wat zijn de klemtonen?

 • Organisatie en logistiek;

 • Engels / Frans.

Wat is het leerlingenprofiel?

 • De leerlingen Organisatie en logistiek zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten;

 • ze leren binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken ze verdiepen zich in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming;

 • ze communiceren efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten;

 • ze zetten doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

bottom of page