top of page

Latijn - Moderne talen

Derde graad DO

Wat is het en wat leer je?

 • Sterk theoretische studierichting;

 • combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen;

 • leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes;

 • ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief;

 • daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands;

 • de studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Wat is de samenhang?

 • Latijn - wetenschappen;

 • Latijn - wiskunde.

Wat zijn de klemtonen?

 • Latijn;

 • uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur;

 • Duits.

Wat kan erna?

Academische bachelors:​

 • Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europesetalen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen

 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen)

 • Politieke en Sociale wetenschappen

 • Rechten

 • Notariaat

 • Criminologische wetenschappen

Professionele bachelors:

 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)

 • • Sociaal-agogisch werk

 • • Onderwijs

 • • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

bottom of page