top of page

Wetenschappen - moderne talen

Derde graad DO

Wat is het en wat leer je?

 • Sterk theoretische studierichting;

 • combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen;

 • leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands;

 • de studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen;

 • daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, Chemie, Fysica en Wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod;

 • leerlingen denken conceptueel mee vanuit Wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Wat is de samenhang?

 • Economie - moderne talen;

 • Wetenschappen - wiskunde.

Wat zijn de klemtonen?

 • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur;

 • Duits;

 • uitgebreid pakket wetenschappen: Aardrijkskunde, biologie, Chemie, Fysica;

 • onderzoeksvaardigheden;

 • uitbreiding van Wiskunde: matrices, functies, integralen, Statistiek.

Wat kan erna?

Academische bachelors:​

 • Taal- en Letterkunde

 • Toegepaste taalkunde

 • Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies)

 • Architectuur

 • Industriële wetenschappen en Technologie,

 • Productontwikkeling

 • Wetenschappen (Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie)

 • Biomedische wetenschappen

 • Biotechniek

 • Bewegings- en Revalidatiewetenschappen

 • Farmaceutische wetenschappen

 • Sociale gezondheidswetenschappen

 • Gecombineerde studiegebieden (Global communication)

Professionele bachelors:

 • Architectuur

 • Biotechniek

 • Gecombineerde studiegebieden (Digital Design)

 • Industriële wetenschappen en Technologie

 • Gezondheidszorg

 • Onderwijs

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Communicatiemanagement)

bottom of page