top of page

Economische wetenschappen

Tweede graad DO

Wat is het en wat leer je?

 • Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit;

 • ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde;

 • via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen;

 • ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Wat is de samenhang?

 • Bedrijfswetenschappen;

 • economie - moderne talen;

 • economie - wiskunde.

Wat zijn de klemtonen?

 • Economie;

 • wiskunde.

Wat is het leerlingenprofiel?

 • Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren;

 • ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;

 • ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren;

 • via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste bedrijfs-economische concepten en hun onderlinge verbanden.

bottom of page