top of page

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Tweede graad DG

Wat is het en wat leer je?

  • Theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit;

  • combineert een brede algemene vorming met een inleiding in filosofie en met sociologie en psychologie;

  • leerlingen gaan van start met filosoferen over de mens, hun omgeving, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn;

  • leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien m.b.t de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische theorieën.

Wat is de samenhang?

  • Welzijnswetenschappen.

Wat zijn de klemtonen?

  • Inleiding filosofie;

  • sociologie en psychologie.

Wat is het leerlingenprofiel?

  • Leerlingen Maatschappij- en welzijnswetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en studierichting;

  • ze zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en samenleving.

  • ze hanteren menswetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Ze verdiepen zich in sociologie en psychologie en willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

bottom of page