top of page

Basiszorg en ondersteuning

Derde graad A

Wat is het en wat leer je?

 • Praktische richting die zich richt op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep;

 • leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties maar krijgen ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorg- en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Dat is een set van relevante competenties uit de BK’s Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen die de leerlingen voldoende moet voorbereiden om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-se (Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen behoort dan tot de mogelijkheden.

Wat is de samenhang?

 • Gezondheidszorg (D/A);

 • opvoeding en begeleiding (D/A).

Wat zijn de klemtonen?

 • Zorg dragen voor maaltijdbereiding, linnenzorg en woon- en leefklimaat;

 • informeren en helpen van cliënten bij zorgnoden en behoeften met aandacht voor een aanbod van zorg-, hulp- en dienstverlening;

 • stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag;

 • psychosociaal welbevinden ondersteunen van kinderen en volwassenen met aandacht voor het hanteren van communicatieve en sociale vaardigheden;

 • introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten;

 • voorbereiden van en oriëntering op het uitvoeren van taken als verzorgende, zorgkundige en begeleider in de kinderopvang;

 • minimum 16 graaduren stage.

bottom of page