top of page

Latijn

Tweede graad DO

Wat is het en wat leer je?

 • Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit;

 • ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde;

 • de leerlingen verdiepen zich in het taalsysteem van het Latijn en verwerven via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.

Wat is de samenhang?

 • Latijn-moderne talen;

 • Latijn-wetenschappen;

 • Latijn-wiskunde.

Wat zijn de klemtonen?

 • Latijn;

 • wiskunde.

Wat is het leerlingenprofiel?

 • Leerlingen Latijn tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek;

 • ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel;

 • ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen.;

 • ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Ze vinden het fijn om zich te verdiepen in Latijn en de romeinse cultuur. Ze willen op een gestructureerde manier met Latijn omgaan. Ze willen teksten in het Latijn ontdekken en houden ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.

bottom of page