top of page

Gezondheidszorg

Derde graad D/A

Wat is het en wat leer je?

 • Theoretisch-Praktische studierichting;

 • de leerlingen ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie en deontologie, de mens en zijn plaats in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg;

 • vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven.

Wat is de samenhang?

 • Opvoeding en begeleiding.

Wat zijn de klemtonen?

 • Toegepaste fysiologie en anatomie van de mens;

 • strategieën van gezondheidsbevordering en ontwikkelingspsychologie (focus op de levensfase van de volwassene, oudere);

 • reflecteren over ethische casussen en thema’s uit de Gezondheidszorg;

 • deontologie;

 • vorming tot verzorgende/zorgkundige: basiscompetenties, de gezondheidstoestand van een zorgvrager observeren vanuit een holistische blik en observaties delen met verantwoordelijken, zorg dragen voor de gezondheidstoestand van cliënten vanuit een integrale benadering, adviseren over en ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven (ADL), een professionele communicatie ontwikkelen gericht op de cliënt en zijn omgeving;

 • minimum 8 graaduren stage.

Wat kan erna?

Professionele bachelors:

 • Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie)

 • Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind)

 • Onderwijs

bottom of page